Zahradnická sezóna 2016

07.01.2017 12:29

V roce 2016 se opět naplno projevily dlouhodobé účinky špatného hospodaření s vodou v mnoha regionech České republiky - z vlastních zkušeností jsem při údržbě zahrad a sázení ovocných i okrasných dřevin na Vysočině a v Brně a okolí mohl pozorovat reakce většiny rostlin na špatné půdně-vláhové podmínky.
Rostliny, které nebyly dostatečně chráněny před vysycháním okolní půdy včasným a vydatným zaléváním, nebo nadstandardním pokryvem prokořeněné půdy organickým materiálem, nebyly v mnoha případech schopny nejen plodit, ale nemálo z čerstvě vysazených ani přežít. Začátek léta sice provázely vydatnější deště, ale ani ty nebyly schopny doplnit deficit půdní vláhy, který v některých oblastech přetrvává již roky. I z toho důvodu jsem raději všem majitelům zahrad radil mulčovat až abnormálně velkými objemy organické hmoty, a to nejen u mladých nebo čerstvě vysazených keřů a stromů.
K mým oblíbeným zahradním destinacím proto patří zahrady v severních a západních částech Brna, stejně jako i okolních obcích severně od Brna, kde se sucho a teplo již tradičně projevuje méně, než v regionech jižně od Brna. Naopak všechny bylinky a suchomilné rostliny se poslední dva roky daří pěstovat i v místech, která by jindy mohla být diskutabilní. Zkrátka a dobře - v dnešní době specifických změn se vyplatí přemýšlet o tom, co a jak zasadíte - ale to ostatně platí v každé době a všude na světě... Tak ať nám to všem roste ještě lépe i v roce 2017!!!

 

Zpět